Günümüzün rekabet şartları firmaların ve ürettikleri mal ve hizmetlerin bir marka olarak devam etmelerini zorunlu hale getirmiştir. Bu sebeple kurum kimliği firmayı ve ürünü farklı tanıtarak mevcut ürünler arasından o ürünü ön plana çıkarmalı ve tercih edilir yapmalıdır.

Aslında kurumsal kimlik kurumun ayna arkasından görünen şeklidir diyebiliriz. O ürün veya hizmetin ne olduğunun, ne yaptığının ve nasıl yaptığının görsel ve davranışsal ifadesidir. Yalnız bu ifade sınırları belirli ve genellikle değişmezdir. Kurumu tanıtacak ve kurumsal görsel öğelerin tasarımda ne ölçülerde ve nasıl kullanılması gerektiğini belirten kurumsal kitap ise sistemin vazgeçilmez ögesidir.

Kurumsal kimlik amblem, logo, logotype, antetli kâğıt, çalışanların giyimleri, araç giydirme, antetli kâğıt, tabela, ambalaj tasarımı, promosyon, fuar çalışmaları ve web sitesi gibi hem kurum içinde hem de kurum dışında o kurumun imajını bütünsel olarak sunacak bütün ögelerin toplamıdır.

En önemlisi ise kurumsal simgelerle, hem o ürünün kim tarafından üretildiğini göstererek ürünün taklit edilmesini, haksız şekilde piyasaya başka taklitçilerin girmesini önlemek, hem de ürünün belirli ölçülere, kaliteye ve kullanıma uygunluğunu garanti kapsamına almaktır. Kurumsal kimliği oluşturulmuş bir kurum, hizmet verdiği alan ne olursa olsun tek bir organizasyon parçası olarak algılanır.