Grafik tasarım
Grafik tasarım sanat ve tekniğin yaratıcılık ile birleştiği bir görsel ifade biçimidir. Bir konuyu anlatmak, bir mesajı aktarmak, bir sorunu çözmek için görsel malzemelerin kullanıldığı bir dildir.
İnsanın 5 duyu organı ile algıladıkları fikirler, duygular ve ifadeleri çeşitli biçimlerde karşı tarafa aktarmaktır. Grafik tasarımın öne çıkan özellikleri tipografi, sayfa düzeni, denge gibi görsel sanatların da temelini oluşturan prensiplerdir.
Grafik tasarımın uygulandığı alanlar gelişen teknoloji ile fazlasıyla genişlemiştir. Günlük hayatın bir parçası haline gelen grafiğin alanları olarak fotoğraf, icon, amblem, logotype, marka, dergi, gazete kitap gibi basılı yayınlar, posterler, billboardlar, tv reklamları, dijital baskılar, ambalaj tasarımları, t-shirtler, promosyon ürünleri, cep telefon kılıfları, açık hava etkinlikleri, tüm fuar organizasyonları, sinema vb alanlar diyebiliriz.
 
Grafik tasarım önceden var olan görsel malzemeleri bir araya getirerek yeni bir kompozisyon ve anlatım biçimi sunar. Çeşitli öğeler bir araya getirilerek farklı ve yeni bir tasarım ortaya çıkartılır.
Tarihsel olarak insanlık tarihinin ilk yıllarında mağara duvarına yapılan çizimlere kadar uzanan grafik veya grafikle iletişim kurmak günümüzde profesyonel grafik tasarım sektörüne dönüşerek hızla küreselleşen pazarlar ve üretim teknolojisi içinde dünya ile beraber gelişmektedir.